01413nam0a22003253i 450 BVEE03630120220202004957.0t.n- .&nt q;me us*- (C) 1657 (Q)feioeSBN20131211d1657 ||||0itac50 balatitz01i xxxe z01nAdm. reu. patri Bernardino Eretino sacrae theologiae doctori .... Iosephus Maria Suaresius episcopus Vasionensis S.P.D[1657][2] c.Data in calce alla lettera a carta A2Segn.: A².1 esemplareIT-FI0098 , V.MIS 1102.18Suares, Joseph Marie <1599-1677>RAVV106882070Suaresius, Iosephus MariaCFIV290174Suares, Joseph Marie <1599-1677>Suares, Giuseppe Maria <1599-1677>UBOV126044Suares, Joseph Marie <1599-1677>ITIT-FI009820131211IT-FI0098 1SBN3S CF99 000960223http://books.google.com/books?vid=IBNF:CF990960223 CFV.MIS 1102.18Bibl. Nazionale Centrale Di Firenze1 esemplare1 esemplare CFV.MIS 1102.18CF99 000960223 C VMB 1 esemplare1102.182013121120131211http://books.google.com/books?vid=IBNF:CF990960223SBN3S CFBKDIBK