04573nas0a2200553 i 450 CFI059840820201210233247.01827-4854P 00234243P IT2005-182S SBN20041021b20032011||||0itac50 baitaitazu||||||||z01i xxxe z01nIncontri triestini di filologia classicaa cura di Lucio CristanteUniversità degli studi di Trieste, Dipartimento di scienze dell'antichitàBiblioteca statale di Trieste1 (2001/2002)-9 (2009/2010). TriesteEdizioni Università2003-2011v.24 cmPolymnia. Studi di filologia classicaAnnuale.CFI0759031CFI0759031Polymnia. Studi di filologia classicaCFI0790911CFI0790911Incontri di filologia classicaUniversità degli studi di Trieste, Biblioteca statale di TriesteFilologia classicaPeriodiciFIRCFIC041993E480.09LINGUE CLASSICHE. Storia, geografia, persone21Università degli studi <Trieste> : Dipartimento di scienze dell'antichitàCFIV067810Biblioteca statale di TriesteCFIV177012Università degli studi <Trieste> : Dipartimento di scienze dell'antichità Leonardo FerreroCFIV207150Università degli studi <Trieste> : Dipartimento di scienze dell'antichitàBiblioteca statale <Trieste>CFIV275214Biblioteca statale di TriesteBiblioteca statale del popoloCFIV090795Biblioteca statale di TriesteITIT-FI009820041021IT-FI0098 IT-FI0100 Bibl. Nazionale Centrale Di Firenze1(2001/2002)-9(2009/2010).1(2001/2002)-9(2009/2010). CFRIV A 0 4964CF 005774016 D VPB 1(2001/02)-RIV A0 0496420041021Bibl. Nazionale Centrale Di Firenze1(2001/2002)-9(2009/2010).1(2001/2002)-9(2009/2010). CFRIV A 0 4964CF 005887512 D VPB 3(2003/04)-RIV A0 0496420050822Bibl. Nazionale Centrale Di Firenze1(2001/2002)-9(2009/2010).1(2001/2002)-9(2009/2010). CFRIV A 0 4964CF 005916100 D VPB 2(2002/03)-RIV A0 0496420060330Bibl. Nazionale Centrale Di Firenze1(2001/2002)-9(2009/2010).1(2001/2002)-9(2009/2010). CFRIV A 0 4964CF 006025072 D VPB 4/5(2004/05)RIV A0 0496420080409Bibl. Nazionale Centrale Di Firenze1(2001/2002)-9(2009/2010).1(2001/2002)-9(2009/2010). CFRIV A 0 4964CF 006043288 D VPB 6(2006/07)RIV A0 0496420080912Bibl. Nazionale Centrale Di Firenze1(2001/2002)-9(2009/2010).1(2001/2002)-9(2009/2010). CFRIV A 0 4964CF 006109404 D VP 8(2008/09)RIV A0 049642010071320100713Bibl. Nazionale Centrale Di Firenze1(2001/2002)-9(2009/2010).1(2001/2002)-9(2009/2010). CFRIV A 0 4964CF 006134720 D VP 7(2007/08)RIV A0 049642010112920101129Bibl. Nazionale Centrale Di Firenze1(2001/2002)-9(2009/2010).1(2001/2002)-9(2009/2010). CFRIV A 0 4964CF 006287788 D VP 9(2009/10)RIV A0 049642012072420120724Biblioteca Medicea Laurenziana1 (2001-2002) - 3 (2003-2004)-1 (2001-2002) - 3 (2003-2004)- MLLETT 20.3.815ML 000234194 A VPB 1 (2001-2002)LETT.20.3.81520051130Biblioteca Medicea Laurenziana1 (2001-2002) - 3 (2003-2004)-1 (2001-2002) - 3 (2003-2004)- MLLETT 20.3.815ML 000234195 A VPB 2 (2002-2003)LETT.20.3.81520051130Biblioteca Medicea Laurenziana1 (2001-2002) - 3 (2003-2004)-1 (2001-2002) - 3 (2003-2004)- MLLETT 20.3.815ML 000236732 A VPB 3 (2003-2004)-LETT.20.3.81520051130Bibl. Nazionale Centrale Di FirenzeCFL006684513A20041021??? CF MLSESE