00721nam1a22002531i 450 CFI085158520201210233653.0SBN20140107f ||||0itac50 bafrefrz01i xxxe z01nHistoire abrégée des campagnes modernespar J. VialParisJ. Dumainev.22 cmCFI0872612CFI08726121par J. VialCFI0872613CFI08726132par J. Vial355.48OPERAZIONI MILITARI. ANALISI TECNICHE DI AVVENIMENTI MILITARI21Vial, Jules PaulGEAV008960ITIT-FI009820140107 IGBKBK