01351nam0a22003131i 450 CFIE02288320220202005129.0N.E. e.x, e.e! PoJ' (3) 1717 (R)feiSBN20040922d1717 ||||0itac50 bafrebez01i xxxe z01n<<Les >>oeuvres de monsieur de CrebillonNouvellement augmenteeA Liegechez Jean-Francois Broncart ... 17171 v.12°.BELiegiMILL001833Crébillon, Prosper Jolyot : de <1674-1762>RMLV034464Crebillon <père>SBNV034770Crébillon, Prosper Jolyot : de <1674-1762>ITIT-FI009820040922IT-FI0098 Bibl. Nazionale Centrale Di FirenzeFI0098 http://teca.bncf.firenze.sbn.it/ImageViewer/servlet/ImageViewer?idr=BNCF00032635641SBN3S CF 005667256http://books.google.com/books?vid=IBNF:CF005667256 CFMAGL. 21.8.331Bibl. Nazionale Centrale Di Firenze1 esemplare.1 esemplare. CFMAGL. 21.8.331CF 005667256 C VMB MAGL.21.8.33120040922http://books.google.com/books?vid=IBNF:CF005667256SBN3S CFDIDIBK