00864nam0a22002651i 450 CUB028395720210925004933.0IT1946 5777 SBN20001223d1946 ||||0itac50 baitaitz01i xxxe z01nAlgebra per il Ginnasio superiore e per la prima classe degli Istituti tecnici e dei licei scientificiTorinoG. B. Paravia e C.194616 fig. p. 143L. 135.Forti, UmbertoRAVV008106ITIT-FI009820001223IT-FI0098 Bibl. Nazionale Centrale Di Firenze1 v.1 v. CFV.BAN B.27.8.875CF99 000332302 P A VMB 1 v.B.27.8.87520021201 CFBKBK