00770nus2a2200253 i 450 RMB057341120221110005415.0SBN20060826a19..9999||||0itac50 baitbzu||||||||Nuove voci. ImagoRomaIl filo[poi] Albatros Il filo[poi] Albatros.Nuove vociRMS1003451RMS1003451Nuove vociImago <Il filo; Albatros Il filo; Albatros>BVE0417932Imago : nuove voci.BVE0432236Imago. Nuove voci.BVE0461027Nuove voci. Imago <Il filo; Albatros Il filo; Albatros>BVE0528350Imago.CFI0036364ITIT-FI009820060826 CF MFCOCO