01333nam0a22003373i 450 SBL003676520201211000840.0IT62520 SBN19910930d1961 ||||0itac50 baengitz01i xxxe z01nBehaviour of photomultipliers against short light-pulsesC. Cernigoi, I. Gabrielli and G. Iernetti[S. l.s. n.1961]P. 303-314ill.27 cmUniversità degli studi di Trieste, Facoltà di scienze, Istituto di fisicaEstr. da: Nuclear instruments and methods, vol. 9, 1960.SBL0282520SBL0282520Università degli studi di Trieste, Facoltà di scienze, Istituto di fisicaFotomoltiplicatoriFIRSBLC019266I539.7FISICA NUCLEARE16Cernigoi, CesareSBLV026581Gabrielli, ItaloSBLV026582Iernetti, GlaucoSBLV026583ITIT-FI009819910930IT-FI0098 Bibl. Nazionale Centrale Di Firenze1 v.1 v. CFV.COL C.3.1959/ 2.107CF99 000047858 A VMB 1 v.C.3.1959/.2.10719840101 CFBKBK