01455nam0a22003611i 450 SBL054017320201211001411.0IT666189 SBN19940527d1966 ||||0itac50 baitaitz01i xxxe z01nSaper interpretare l'allergia in otorinolaringologiaPrefazione di P. Mounier-Kuhnedizione italiana a cura di G. Ricci e G. JacovellaRomaSEU1966XIX, 125 p.19 cm .Saper interpretare12SBL0096953SBL0096953Saper interpretare12Savoir interpreter l'allergie en oto-rhino-laryngologie .SBL0540174SBLV244484AllergiaOtorinolaringologiaFIRSBLC103275I616.97ALLERGIA E ANAFILASSI16Wayoff, MichelSBLV244484070Jacovella, GajaCFIV092672Ricci, GiorgioRAVV073817Mounier-Kuhn, Pierre <1901-1998>UBOV381669Kuhn, Pierre Mounier- (1901-1998)RT1V041897Mounier-Kuhn, Pierre <1901-1998>ITIT-FI009819940527IT-FI0098 Bibl. Nazionale Centrale Di Firenze1 v.1 v. CFV.COL C.8.1327. 12CF99 000082076 A VMB 1 v.C.8.1327.1219840101 CFBKBK