03358nas0a22004813i 450 TO0019247320210331005115.0SBN20020705b19381943||||0itac50 baitaitazu |||||||z01i xxxe z01nRassegna di culturaAlleanza nazionale del libroA. 5, n. 1 (gen. 1938)- MilanoAlleanza nazionale del libro1938-v.23 cmMensileCessato nel 1943.TO00132658TO00132658Alleanza nazionale del librorassegna di culturaFASCISMO E CULTURAPeriodiciFIRCFIC209453IBibliografiaPeriodiciFIRSBLC044847N010.0521Alleanza nazionale del libroTO0V096352Istituto nazionale di cultura fascista : Sezione di MilanoTO0V101545ITIT-FI009820020705IT-FI0098 IT-FI0022 IT-FI0101 Bibl. Nazionale Centrale Di Firenze1939-1941-1939-1941- CFP.RIV 1.Ri.358CF 002231550 D VPB 19391.Ri.3582008032120130103Biblioteca Attilio Mori - IGM IGIGM IXB-3-2IGE 000003714 D VP #inv: 50876/5(1938) 5(1938)IGM.IXB-3-22003051320140111Biblioteca Attilio Mori - IGM IGIGM IXB-3-2IGE 000003715 D VP #inv: 50876/6(1939) 6(1939)IGM.IXB-3-22003051320140111Biblioteca Attilio Mori - IGM IGIGM IXB-3-2IGE 000003716 D VP #inv: 50876/7(1940) 7(1940)IGM.IXB-3-22003051320140111Biblioteca Attilio Mori - IGM IGIGM IXB-3-2IGE 000003717 D VP #inv: 50876/8(1941) 8(1941)IGM.IXB-3-22003051320140111Biblioteca Attilio Mori - IGM IGIGM IXB-3-2IGE 000003718 D VP #inv: 50876/9(1942) 9(1942)IGM.IXB-3-22003051320140111Biblioteca Attilio Mori - IGM IGIGM IXB-3-2IGE 000003719 D VP #inv: 50876/10(1943) 10(1943)IGM.IXB-3-22003051320140111Biblioteca Marucelliana5(1938)-1943 lac 19435(1938)-1943 lac 1943 MFRIV.I 143MF 000287117 C VPB 5(1938)RIV.I.14320020705Biblioteca Marucelliana5(1938)-1943 lac 19435(1938)-1943 lac 1943 MFRIV.I 143MF 000296558 D VPB 1939-1940RIV.I.14320020705Biblioteca Marucelliana5(1938)-1943 lac 19435(1938)-1943 lac 1943 MFRIV.I 143MF 000301960 D VPB 1941RIV.I.14320020705Biblioteca Marucelliana5(1938)-1943 lac 19435(1938)-1943 lac 1943 MFRIV.I 143MF 000303071 D VPB 1942RIV.I.14320020705Biblioteca Marucelliana5(1938)-1943 lac 19435(1938)-1943 lac 1943 MFRIV.I 143MF 000305855 D VPB 1943 n.1-9RIV.I.14320020705 CF IG MFSESE