01688nam0a2200397 i 450 TO0198871620220517005308.09788806230661IT2017-4067 SBN20170525d2017 ||||0itac50 baitaengitz01i xxxe z01nOmbreracconti ispirati ai dipinti di Edward Hopper a cura di Lawrence BlockMegan Abbott ... [et al.]traduzione di Luca Briasco, Fabio Deotto e Letizia SacchiniTorinoEinaudi2017VIII, 300 p.ill.22 cmEinaudi stile libero. BigTraduzione di: In sunlight or in shadowTO01988724UBO2644799UBO2644799Einaudi stile libero. BigIn sunlight or in shadowTO01988724Racconti americaniRiferimenti [:] Hopper, EdwardAntologieFIRCFIC247563N813.0108357NARRATIVA AMERICANA IN LINGUA INGLESE. Racconti. Raccolte. Temi artistici, ricreativi, letterari23Block, LawrenceCFIV078819070Deotto, FabioLO1V392966730Briasco, LucaMILV115758730Sacchini, LetiziaTO0V644559730Abbott, Megan E.UBOV899405070Abbott, MeganCFIV335265Abbott, Megan E.ITIT-FI009820170525IT-FI0098 Bibl. Nazionale Centrale Di Firenze CFGEN B 43 3816CF 006659128 A VMB GEN B43 038162017052520170525 CFBKBK