01059nam0a22002653i 450 UFI019305020210929005341.0SBN20021223d1966 ||||0itac50 bageritz01i xxxe z01n<<Die >>Ausbreitung des römischen Stadtewesens in Etrurien und die Frage der Unterwerfung der EtruskerAmbros Josef PfiffigFirenzeL. S. Olschki196676 p., 3 c. di tav. ripiegateill.25 cm.Biblioteca di Studi etruschiIstituto nazionale di studi etruschi ed italici2RLZ0238641RLZ0238641Biblioteca di Studi etruschiIstituto nazionale di studi etruschi ed italici2Pfiffig, Ambros JosefSBLV116050070ITIT-FI009820021223IT-FI0101 Biblioteca Marucelliana1 v.1 v. MFCOLL e.200.2MF 000407078 A VMB 1 v.COLL.e.200.220021223 MFBKBK