Bibliografía literatury polskiej Nowy Korbut / redaktor naczelny Kazimierz Budzyk
Warszawa : Panstwowy Instytut Wydawniczy, 1963-
v. ; 25 cm
In testa al front.: Institut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk.
1: Piśmiennictwo staropolskie. Hasła ogółne i anonimowe / opracował zespół pod kierownictwem Romana Pollaka. Vol. 1
2: Piśmiennictwo staropolskie. Hasła osobowe A-M / opracował zespół pod kierownictwem Romana Pollaka. Vol. 2
3: Piśmiennictwo staropolskie. Hasła osobowe N-Z / opracował zespoł pod kierownictwem Romana Pollaka. Vol. 3
4: Oświecenie. Hasła ogólne, rzeczowe i osobowe A-H / Opracowala Elżbieta Aleksandrowska z zespołem ; redaktor tomu do r. 1958 Tadeusz Mikulski. Vol. 4
5: Oswiecenie. Hasła osobowe I-O / opracowała Elzbieta Aleksandrowska z zespolem ; redaktor tomu do r. 1958 Tadeusz Mikulski. Vol. 5
6.1: Oówiecenie. Hasła osobowe P-Ż, addenda A-O / opracowała Elżbieta Aleksandrowska z zespolem ; redaktor tomu do r. 1958 Tadeusz Mikulski. Vol. 6.1
6.2: Oświecenie. Uzupełnienia, indeksy / opracowala Ełżbieta Aleksandrowska. Vol. 6.2
7: Romantyzm. Hasła ogólne i rzeczowe. Hasła osobowe A-J / opracował zespół pod kierownictwem Irminy Śliwińskiej i Stanisława Stupkiewicza. Vol. 7
8: Romantyzm. Hasła osobowe K-O / opracował zespoł pod kierownictwem Irminy Śłiwinskiej i Stanislawa Stupkiewicza. Vol. 8
9: Romantyzm. Hasła osobowe P-Z, uzupełnienia / opracował zespoł pod kierownictwem Irminy Słiwinskiej i Stanisława Stupkiewicza. Vol. 9
12: Józef Ignacy Kraszewski : zarys bibłiograficzny / opracowałi Stanisław Stupkiewicz, Irmina Słiwinska, Wanda Roszkowska-Sykalowa. Vol. 12
13: Literatura pozytywizmu i Młodej Polski. Hasła ogólne, hasła osobowe A-F / opracował zespoł pod kierownictwem Zygmunta Szweykowskiego i Jaroslawa Maciejewskiego. Vol. 13
14: Literatura pozytywizmu i Młodej Połski. Hasła osobowe G-L / opracował zespoł pod kierownictwem Zygmunta Szweykowskiego i Jaroslawa Maciejewskiego. Vol. 14
15: Literatura pozytywizmu i Mlodej Połski. Hasła osobowe M-Ś / opracował zespoł pod kierownictwem Zygmunta Szweykowskiego i Jarosława Maciejewskiego. Vol. 15
16.1: Literatura pozytywizmu i Mlodej Połski. Hasła osobowe T-Z / opracował zespoł pod kierownictwem Zygmunta Szweykowskiego i Jarosława Maciejewskiego. Vol. 16
17.1: Bołesław Prus : (Aleksander Głowacki) / opracowala Teresa Tyszkiewicz pod kierownictwem Zygmunta Szweykowskiego i Jarosława Maciejewskiego. Vol. 17.1
17.3: Henryk Sienkiewicz / opracował zespół ; pod kierunkiem Dobrosławy Świerczysńkiej. Vol. 17.3


Libro. | Lingua: Polacco. | Paese: Polonia. | BID: SBL0192656