Abenda, Simonetta
Analysis of Singularity Structures for Quasi-Integrable Hamiltonian Systems [Tesi di dottorato]
SISSA, 2012-04-12T12:48:01Z
Turchetti, Giorgio
Mathematical Physics
Mathematics


Tesi di dottorato. | Lingua: en. | Paese: | BID: TD15088268